Vakgenoten onder elkaar 2015 – The Dylan, Amsterdam

Architectenbijeenkomst in The Dylan Amsterdam

Op uitnodiging van In Toom, Bom Interieurs, GV E-Techniek en Koopman Bouw & Interieur luisterden architecten uit het hele land onlangs naar de lezing ‘Strategische Acceleratie’ van Paul Rulkens. Thomas van Nielen van In Toom hoorde hem eerder spreken, was enthousiast en wilde Rulkens’ boodschap delen met de crème de la crème van het architectengilde.

Scheermes
Met vele collega’s togen onder andere Marcel Wolterinck, Remy Meijers en Francois Hannes naar The Dylan in Amsterdam om Rulkens te horen vertellen over bijvoorbeeld ‘The Razor’s Edge’. Het is het percentueel kleine verschil dat maakt dat een onderneming succesvol is of moet strijden om het hoofd boven water te houden, legt Paul Rulkens uit. Hij vertelde tijdens de bijeenkomst wat je moet doen en laten om strategisch te kunnen accelereren. Door zijn innemende presentatie, zijn scherpe businessanalyses, zijn humor en verhelderende en ontwapenende zelftestjes wist Paul Rulkens de architecten te raken.

Delen
“Dat kun je wel zeggen”, zegt Thomas van Nielen. “We kregen alleen maar positieve reacties daarna. Pauls verhaal heeft velen aan het denken gezet. Dat gebeurde bij mij ook en dat heb ik willen delen. Daarnaast was het een geweldige gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen, kennis te maken, maar ook om gewoon bij te praten. En het was een mooie gelegenheid om de door Remy Meijers ontworpen en door In Toom gerealiseerde kamers in The Dylan te tonen.”

Kennis
Voor Paul Rulkens, die vele lezingen en presentaties heeft gehouden, was het de eerste keer dat hij tegenover een groep architecten stond. “Dat was voor mij een belangrijke reden om in te gaan op Thomas’ verzoek om te komen spreken.”
Hoe was zijn ervaring? “Eén van de eerste dingen die mij opviel was de trots waarmee ze over hun vak praten. Opvallend vond ik ook dat ze geen enkele moeite toonden om kennis met elkaar te delen. Ze zouden elkaar ook als concurrenten kunnen zien, maar daar was absoluut geen sprake van. Er was juist een kameraadschappelijke sfeer. Verder merkte ik duidelijk een behoefte om ervaringen over het zakendoen uit te wisselen. ‘Hoe doe jij dat?’ Het is een eenvoudige vraag waarbij het antwoord en jouw eigen interpretatie heel verhelderend kunnen zijn.”

Harmonie
Paul legt uit wat volgens hem een sterk aspect is wat architecten kenmerkt. “Tijdens de gesprekken bij de borrel en later bij het eten viel het mij op dat architecten goed kunnen samenwerken met alle betrokken partijen tijdens een bouwproces. Zij spelen in hun keten een belangrijke rol en zijn gebaat bij een harmonieuze samenwerking, net als de specialisten die deze bijeenkomst organiseerden. Belangrijke vraag voor hen allen is: ‘Hoe kan ik waarde creëren in mijn partnership?’ Het antwoord op die vraag en de consequenties daarvan kunnen ervoor zorgen dat je op het scherpst van de snede kunt zakendoen.”

Absorberen
Rulkens’ verhaal is duidelijk en verhelderend, maar hoe zit het met zijn eigen ‘strategische acceleratie’? Paul vertelt: “Ik was chemisch ingenieur bij DSM en realiseerde mij dat ik, als ik succesvol wilde blijven, actie moest ondernemen. In mijn geval betekende dat een andere stap nemen. Ik wilde daarnaast absorberen wat ik overdraag en wat ik uitleg, waardoor ik mezelf blijf ontwikkelen. Het derde aspect wat mij tot nu heeft gebracht is de wil om zelf te ondernemen en daarmee anderen te helpen succesvol te zijn.”

Onderscheiding
Maar hoe ga je van chemisch ingenieur naar succesvol spreker en vertrouwenspersoon? Paul glimlacht en legt uit dat het niet zo vreemd is als het lijkt wanneer je zijn hobby’s kent. “Ik hou van straattheater, stand-up comedy en debatteren. Combineer dat met mijn interesse voor menselijk gedrag en high performance in zakendoen en je begrijpt het.”
Paul Rulkens is succesvol in wat hij doet en helpt anderen dat ook te zijn. Hij bereikte succes door buiten zijn vertrouwde kader te kijken en te handelen. En door risico’s te nemen, want succesvol zakendoen kan niet zonder. “Toch kan een kleine verandering in je handelen al het verschil maken met je concurrenten. Jezelf onderscheiden; daar gaat het om”, besluit Paul Rulkens.

Architectenbijeenkomst in The Dylan Amsterdam
De organisatoren die de architectenbijeenkomst mogelijk maakten samen met de spreker. Van Links naar rechts
Paul Rulkens van Agrippa Consulting International (www.agrippaci.com), Huib Bom van Bom Interieurs (www.bominterieurs.nl), Thomas van Nielen van In Toom, Gert Visser van GV E-Techniek (www.gvetechniek.nl), Susanne Koopman en Eric Koopman van Koopman Bouw & Interieur (www.ekoopman.nl).

Architectenbijeenkomst in The Dylan Amsterdam
Een aantal van de dertig aanwezige architecten in de suite van The Dylan (ontworpen door Remy Meijers en gerealiseerd door In Toom). Van links naar rechts: Thomas van Nielen, Marcel Wolterinck, Osiris Hertman, Ron Stappenbelt, Remy Meijers, Francois Hannes, Linda Lagrand, Marco van Zal en Michel Post.