Werkwijze In Toom

Werkwijze In Toom

Te vaak moet je helaas nog steeds constateren dat bouwen en of verbouwen gelijk staat aan het inkopen van stress, teleurstelling en ruzie. Als je één van de duurste en meest ingrijpende aankopen van je leven doet, een huis of een grote verbouwing, wil je daar als opdrachtgever blij van worden. En niet alleen van het resultaat maar ook van het proces daar naartoe. Bouwen en verbouwen hoort een feest te zijn. Die feestelijke ervaring wordt bepaald door communicatie, het leveren op tijd, leveren binnen budget en leveren van de verwachte kwaliteit.


Waarom kiezen mijn opdrachtgevers voor mijn werkwijze?

Het ontwerp van de interieurarchitect is altijd het uitgangspunt van de werkwijze van In Toom. In Toom weet door de jarenlange werkervaring met top interieurarchitecten wat ervoor nodig is om een ontwerp te verwezenlijken.

Een belangrijk kenmerk van de werkwijze is dat In Toom veel zorg en tijd wegneemt bij de interieurarchitect zonder op zijn of haar stoel te gaan zitten. Sterker nog; het doel is dat alle betrokkenen kunnen doen waar zij goed in zijn. Dus naast de interieurarchitect kunnen ook de vakmensen én de opdrachtgever door deze werkwijze zich focussen op hun eigen rol in het proces. De verantwoording van In Toom is altijd de hoogste kwaliteit van uitvoering op alle niveaus. Die niveaus zijn:

• het ontwerp

• de planning

• het budget

Ontwerp
Het ontwerp heeft invloed op de planning en het budget, nooit andersom. Naast uitgebreide en bewezen kennis van zaken is communicatie een bepalend aspect voor succes. Duidelijke communicatie is het bindmiddel van elk succesvol bouwproces.

Dat geldt voor het contact met de interieurarchitect; hoe gaan we het ontwerp op de best mogelijke manier realiseren?

Dat geldt voor de samenwerking met de vakmensen; wat wordt er van ze verwacht op welk tijdstip?

Dat geldt voor de relatie met de opdrachtgever; hoe vertalen we hun eisen en wensen naar realistische planningen en budgetten en een prachtig eindresultaat.

De kunst die In Toom beheerst is om alle drie communicatieprocessen geïntegreerd en succesvol te laten verlopen.


Planning
In Toom investeert in de totstandkoming van een helder bouwtraject. Vroegtijdig intensief overleg met de interieurarchitect en opdrachtgever bepaalt voor In Toom hoe hoog de kwaliteitsmaat gelegd moet worden. Het bepaalt de snelheid van het bouwproces en de deadline. In Toom maakt in een vroeg stadium een kostenraming waardoor aanpassingen van eisen en wensen mogelijk zijn en het beschikbare budget gehaald wordt.

In Toom weet wat er speelt en overlegt regelmatig met interieurarchitect, opdrachtgever en vakmensen. Omdat In Toom de taal spreekt van alle partijen zal er geen Babylonische spraakverwarring voorkomen waardoor er geen kostenverhogende verrassingen zullen zijn. Iedereen doet wat hij moet doen, iedereen kan zich richten op waar hij of zij goed in is.


Budget
In Toom realiseert in elk bouwproject door deze werkwijze een bewijsbaar resultaat van niet meer dan drie procent aan meerwerk. En ook aantoonbaar is dat In Toom hierdoor zijn planningen haalt. Dit zijn geen promotionele kreten, maar controleerbare feiten. Het resultaat; een blije en tevreden opdrachtgever.

Het doel van In Toom is echter breder; het beste resultaat in esthetische, kwalitatieve en financiële zin behalen en de groots mogelijke voldoening voor alle betrokkenen realiseren. En dan is bouwen een feestje!


Bouwproces In Toom

Projectbegeleiding = procesbegeleiding

Bouwproces:

 1. Bepalen: kwaliteit – snelheid – investering
 2. Afbreken: demonteren – slopen
 3. Basis maken: bouwkundig opbouwen – installaties aanleggen
 4. Mooi maken: afwerken – plaatsen
 5. Afronden: opleveren – nazorg


Wat heb ik nodig om tot een goed en fijn proces te komen?

 1. Bepalen:
 • Ontwerptekeningen > kwaliteitsniveau
 • Tijdspad > planning
 • Beschikbaar budget > offerte

Vragen hierbij:

 • Hoe goed moet het?
 • Hoe snel moet het?
 • Hoeveel mag het kosten?

 

 1. Afbreken:
 • Bezoek aan project met specialisten/vakmensen
 • Tekeningen bestaande situatie – sloopplan

Vragen hierbij:

 • Hoe zit het gebouw nu in elkaar?
 • Wat moet ik slopen en wat niet?
 • Kan ik iets ongestraft weghalen?
 • Kan of wil ik dingen nog hergebruiken?
 • Waar laat ik het afval?

 

 1. Basis maken:
 • Bestek
 • Werktekeningen met plattegronden en doorsneden met maatvoering
 • Constructieberekeningen en tekeningen

Vragen hierbij:

 • Hoe stevig moet het worden?
 • Waar stopcontacten, rioolaansluitingen, lampen, deuren, spiegels, et cetera.?
 • Wat is de maatvoering?
 • Isoleert het voldoende?
 • Kan ik het goed afwerken?
 • Is het veilig?
 • Werken de bedachte technische oplossingen straks?

 

 1. Mooi maken:
 • Materialenstaat (onder andere sanitair- en armaturenlijst, type- en kleurnummers)
 • Detailtekeningen (onder andere principes interieurbouw – tegelplan)

Vragen hierbij:

 • Hoe moet ik het aanbrengen?
 • Welke materialen moet ik gebruiken?
 • Welke kleur krijgt het?
 • Welke details zijn belangrijk?
 • Zijn er bepaalde zichtlijnen belangrijk?
 • Hoe wil je de aansluitingen tussen verschillende materialen?

 

 1. Afronden:
 • Opleverlijst
 • Onderhoudsadviezen
 • Garanties
 • Handleidingen

Vragen hierbij:

 • Wie kan ik bellen?
 • Hoe perfect moet het worden?
 • Hoe lang wil je ermee doen?
 • Is een onderhoudscontract gewenst?
 • Snap je de techniek – apparaten?

 

Wat doe ik?

Belangrijk is dat jullie zien dat ik bouwbegeleider ben! Ik ben in een heel vroeg stadium degene die over de schouders meekijkt met de opdrachtgever én interieurarchitect. Ik ben ondersteunend personeel die budgetten en ontwerpen bewaakt en die naast jullie werkt. Ik hou de wensen en het bijbehorend budget van de opdrachtgever in toom. Tevens ben ik adviseur op het gebied van technische haalbaarheid en mogelijkheden.

Ik heb twee rollen in het hele proces van ontwerp tot en met oplevering:

1. In het allereerste stadium is mijn taak:

 • Het afstemmen van mogelijkheden en onmogelijkheden en financiële en technische feedback aan interieurarchitect en opdrachtgever geven.

Ik ben in deze fase dus budgetbewaker, adviseur, techneut in één; rol van bouwmanager.

2. Als werktekeningen gereed zijn en het project in uitvoering gaat, zijn mijn taken:

 • Berekening en controle van de voorlopige en definitieve financiële consequenties van de eisen en wensen en het ontwerp.
 • Opstellen, controle en sturing van de planning.
 • Inkoop en aansturing van de verschillende bouwdisciplines in de samenwerking en volgorde die nodig is.
 • Uitvoering eisen en wensen van de opdrachtgever en realisatie van het ontwerp.

Ik ben dus planner, inkoper, kwaliteitsbewaker, projectleider en bouwbegeleider. Mijn doel is altijd: het beste resultaat in kwalitatieve, financiële en esthetische zin behalen en de groots mogelijke voldoening voor alle betrokkenen realiseren.


Wat zijn de risico’s?

Bouwen brengt zoals iedereen weet risico met zich mee. De vier grootste risico’s zijn:

1. Overschrijding budget

2. Overschrijding planning

3. Ondeugdelijk werk / bouwfouten:

 • Werk anders uitvoeren dan afgesproken (tekeningen niet volgen)
 • Bedenkelijke kwaliteit in uitvoering leveren
 • Inferieure producten leveren en installeren

4. Slechte communicatie richting opdrachtgever/interieurarchitect en richting werkvloer


Wat doe ik om risico’s te beperken?

1. Overschrijding budget:

a. Door in een vroeg stadium een bouwkostenraming te maken, kunnen we plannen nog wijzigen zonder planningstechnische of financiële consequenties. We zouden nu bijvoorbeeld 3 scenario’s kunnen gaan schetsen op diverse afwerkingsniveaus (heel luxe, gewoon goed of budgettair). Aan de hand van de financiële uitkomst kunnen we een richting bepalen waarin de interieurarchitect zijn werktekeningen kan gaan maken. Geen dubbel of overbodig werk dus.

b. Na voltooiing van de werktekeningen vragen we prijzen op bij derden. Deze controleer ik zorgvuldig op compleetheid. Op basis van deze uitkomst verstrekken we opdrachten aan derden. Dit financiële proces verstrekt zich in volledige openheid en in overleg met de opdrachtgever.

c. Na een periode van een aantal weken hebben we het pand en de werkzaamheden echt inzichtelijk en kunnen we de eventuele financiële hobbels bespreken en zo nodig enigszins van richting veranderen.

2. Overschrijding planning:

 • Het verleden leert dat ik mijn planningen haal. Dit kun je navragen bij eerdere opdrachtgevers.
 • Duidelijke werkafspraken maken met de alle partijen door middel van een blokkenplanning.
 • Regelmatig contact met opdrachtgever om de stand van zaken door te nemen.

3. Ondeugdelijk werk:

 • Door mijn jarenlange ervaring ken ik de goede partijen met een goede prijs/kwaliteitverhouding
 • Door vakmensen in te schakelen en geen ‘klussers’
 • Door veel controle van mij op de bouw worden fouten voorkomen.
 • Door een (meewerkende) uitvoerder op de bouw te zetten worden zaken gestroomlijnd
 • Vooraf bij de inkoopcontracten duidelijk aangeven wat we verwachten en dat schriftelijk vastleggen
 • De interieurarchitect duidelijk de materialisering laten aangeven. Merken en types vooraf duidelijk hebben
 • Door ervoor te zorgen dat de interieurarchitect gedetailleerde en gemaatvoerde tekeningen aanlevert

4. Slechte communicatie:

 • Eens per twee weken een bouwvergadering met uitvoerende partijen beleggen
 • Eens per twee weken overleg met opdrachtgever waar eventueel ook de interieurarchitect/gemeente/monumentenzorg/et cetera. bij zijn
 • Veel schriftelijk vastleggen
 • Snel en adequaat reageren op vragen en onduidelijkheden
 • Veel op de bouw zijn en praten met mensen over het werk en over de bouw
 • Tekeningen duidelijk zichtbaar plaatsen op de bouw

 

Voordelen van werken met In Toom:

 • Minder bouwkundige en financiële verrassingen en risico’s gedurende het hele proces.
 • Eén aanspreekpunt.
 • Blijven kiezen en opties onderzoeken zonder dat dit extra geld kost.
 • In volledige openheid en vertrouwen werken.
 • Een vast ijkpunt/bedrag voor projectcoaching. Geen variabele posten meer.
 • Doordat de interieurarchitect en ik veel samenwerken en tussendoor overleggen, leggen we minder beslag op jullie tijd.
 • Doorlooptijd bouwwerkzaamheden is sneller vanwege de relatie interieurarchitect/In Toom.
 • Het hele proces is afgedekt: de voorbereiding, de deskundigheid, de aansturing op de bouw, de bouwvergaderingen, de kwaliteit, de planning en de juiste prijzen.

 

Referenties

Eventueel kun je contact opnemen met één of meerdere van mijn opdrachtgevers. Hoe hebben zij de samenwerking met mij ervaren? Indien gewenst verstrek ik graag hun contactgegevens.